ร่วมบริจาค
บริจาคเงินเพื่อให้กำลังใจกลุ่มวิทยากรจิตอาสา(www.UniconX.co.th) ได้ที่

 

บัญชี ธนาคารกสิกรไทย สาขาโลตัส (ลำลูกกา)
ชื่อบัญชี : บจก.ยูนิคอนเอกซ์
เลขที่บัญชี : 070-3-72667-4

วิธีการ
เมื่อทำการโอนเงินบริจาค ให้ระบุชื่อโครงการ (การบริจาคให้ Inbox แจ้งใน Line ส่วนตัว (Line ID : UniconX)เพื่อไม่ให้เกิดบรรยากาศความกดดันในเรื่องการบริจาคในห้องสนทนา แต่จะมีการสรุปยอดเงินบริจาค แจ้งให้กับกลุ่ม (มีใบเสร็จแจ้งให้ผู้บริจาค ตามหลักเกณฑ์ ทางบัญชี เพื่อความโปร่งใส)
*โครงการมีเจตนาการให้ความรู้กับผู้ประกอบการ โดยไม่คิดค่าใช้จ่าย โดยจะนำเงินบริจาคที่ได้ตามกำลังและเจตนาบริสุทธิ์ของผู้ประกอบการในการนำมาต่อยอดขยายผลให้เกิดในวงกว้างกับสังคมไทยทั้งทางด้านเศรษฐกิจ สังคม โดยใช้มุ่งเน้นภาคการเกษตร กลุ่ม SME และ สถาบันการศึกษา เป็นสำคัญ

ชื่อโครงการ : ผู้ประกอบการ 5.0 (UXP01)
เงินที่ได้จากการบริจาค จะแบ่งเป็น 2 วัตถุประสงค์
1) 50% ของเงินบริจาคจะเก็บไว้เป็นเงินช่วยเหลือวิทยากรที่สละเวลามาให้ความรู้กับกลุ่ม (กรณีมีการเชิญวิทยากรมาให้ความรู้)
2) 50% ของเงินบริจาคส่วนที่เหลือ จะเป็นเงินที่ใช้ในการทำ CSV ของกลุ่มเพื่อขับเคลื่อนภาคธุรกิจ (ของกลุ่ม)+ปฏิรูปการศึกษา และ พัฒนาความรู้ให้กับ SME และเกษตรกร