A1. ผลิตภัณฑ์กำจัดตะกรันและละลายตะกรัน
  A1. ผลิตภัณฑ์กำจัดตะกรันและละลายตะกรัน

เป็นอุปกรณ์ที่ช่วยลดและป้องกันการเกิด ตะกรัน หินปูน ที่เกาะตามพื้นผิวต่างๆ ซึ่งตะกรันจะพบได้กับน้ำที่มีกระด้าง น้ำบาดาล น้ำร้อน ที่ส่วนผสมของหินปูน โดยจะทำการเปลี่ยนโมเลกุลของหินปูน จาก Calcite ซึ่งมีผิวขุรขระ ทำให้เกิดการเกาะตัวตามผิวต่างๆ เมื่อผ่าน IPS จะเปลี่ยนสภาพเป็น Aragonite ที่รูปร่างแบน และเล็ก ไม่มีสภาพการยึดเกาะ จึงไม่เกิดตะกรันเมื่อมีการใช้น้ำ
► ลดการเกิดตะกรัน เช่น ท่อ แผงความร้อน วาล์ว ผิวสุขภัณฑ์
► ยืดอายุของเครื่องใช้ที่เกิดจากการเกาะตัวของตะกรัน
► ไม่ใช้ไฟฟ้า ระบบใบพัดจะทำให้ประจุไฟฟ้าเพื่อเปลี่ยนโครงสร้างของตะกรัน
► ติดตั้งง่าย ต่อท่อใช้งานง่าย ไม่จำเป็นเดินสายไฟ
► อายุการใช้งานยาวนาน โดยไม่ต้องดูแล
► ผลิตภัณฑ์จากยุโรป และใช้กันอย่างแพร่หลายในต่างประเทศ


Qualitech Equipment ในส่วนของ ผลิตภัณฑ์ IPS-FlowX สนับสนุนโครงการ UniconX Academy
คลิปวีดีโอแนะนำผลิตภัณฑ์ https://youtu.be/ZcC7LyIRFK8

 moumou